May 30, 2012

May 17, 2012

Zad. 1Otwarty kran napełnia archiwum z zamnkiętym odpływem w ciągu 5h. Uwalniając odpływ opróżniamy archiwum w ciągu 4h przy zamkniętym kranie. Napełniono archiwum oraz otwarto odpływ i kran napełniający. Po jakim czasie archiwum zostanie opróżnione?